Главная » Файлы » "Табасарандин нурар" [ Добавить материал ]

Гъуларин медицинайин идарйирин гъайгъушин
14.02.2014, 22:01

  Табасаран райондин больницайин кIулин духтрин заместитель Абсеретдин Исмяилович Мирзабегов ву. Йиз фикриан, райондин гизаф агьалйириз му ужуйи таниш адми ву. Мушваъ тяжуб хьуз ляхин адар, гьаз гъапиш гьар йигъан мугъу чан кабинетдиъ йицIбариинди адмйир кьабул апIури шулу. Хъа чахьна гъафидар Абсеретдин Мирзабегов, шлубкьан гъуллугъ дюз дапIну, кабинетдиан разиди адауз чалашмиш шулу.
«Абсеретдин Исмяилович гъяни хасиятнан адми ву, чан вазифйир тамам апIбахьна жавабдарвалиинди янашмиш шулу, аьзарлуйирин, гьацира фициб-вушра гъуллугъ ади чахьна гъюрударин гъавриъ ахъуз чалашмиш шлур, жумарт юкIв айир ву»,- гъапнийи дугъан гьякьнаан ич сюгьбатнаъ райбольницайин кIулин духтур Мирзамягьямед Мягьямедовди.
А.Мирзабеговдин асас вазифйир райондин гъулариъ айи медицинайин идарйири медицинайин гъуллугъар гьуркьбан месэлйириз лигуб ва дурариз лазим вуйи кюмек тувуб, гьацира райбольницайин тешкиллувалинна методикайин ляхин кIули гъабхувал ву. Му вазифйир тамам апIури А.Мирзабеговдин гьамус 13 йис ву.
Му 1969-пи йисан Табасаран райондин ГьепIил гъулаъ бабкан гъахьну. Мугъан гага Исмяил Мирзабеговра райбольницайиъ лихури гъахьну. 1986-пи йисан гъулаъ кьялан мектеб ккудубкIну, Абсеретдин Мягьячгъалайиъ Дагъустандин медакадемияйик урхуз кучIвнийи. 1993-пи йисан думу ккудубкIуру, хъасин 1993-1994-пи йисари Мягьячгъалайиъ бицIидарин республикайин клиникайин больницайиъ интернатура ккудубкIуру.1994-пи йисан, интернатура кудубкIбан кьяляхъ А.Мирзабегов Табасаран райондин больницайиз гъюру ва душваъ сад йисан духтир-педиатрди лихуру. Хъасин 2000-пи йисазкьан, инфекцияйин уьзрариан специализация дубхну, инфекцияйин уьзрар сагъ апIру духтурди лихуру. Гьадму вахтнахъанмина А.Мирзабегов райбольницайин кIулин духтрин заместительди лихура.
Чав тамам апIурайи вазифйирихъди аьлакьалу вуди, узу А.Мирзабеговдихьан гъулариъ айи медицинайин идарйирин материалин ва дармнарин тяминвалин гьял фициб вуш гьерхнийза. Дугъу гъапнийики, дармнарихъди тямин апIбан гьял, материалин бина, гьадму гьисабнаан ижми ва гъюдли инвентарихъди тямин апIуб дицикьан писуб дар. Амма ляхин ужу апIбан аьхю тIалаб а. Дупну ккундуки, улихьна йисари думу тяминвал ужуб вуйи, хъа аьхиримжи йисари республикайин ФОМС-ди лап бицIи нормйир улупура. Ужуб тяминвал хьпан бадали, думу нормйир республикайин ФОМС-ди за дапIну ккунду.
Мялум вуйиганси, аьхиримжи йисари райондин больницайиан гизаф бицIидар хъайи, читинвал кайи хизанариан вуйи бицIидариз пулсузди тувру ипIрубра лап цIиб дапIна. Гьар вазли сар бицIириз саб кьути гъеебццу никк ясана аш, бязи вахтари саб пюрера хъади, тувра. Саспи вазариъ гьадрарра шулдар. Саб кьути никкдихъди Хючназ гъюз шулинхъа? Рякъюз артухъди пул удубчIвуру. Дициб аьгьвалатнаъ гизаф адмйири жюрбежюр жара фикрар апIуру. Гьаму месэла ачухъ апIури, А. Мирзабеговди узуз республикайин сагъламвал уьбхбан министерствойиан райбольницайин кIулин духтур М.Мягьямедовди читинвал кайи хизанариан вуйи бицIидариз пулсузди туврайи ипIруб артухъ дапIну ккунивалин гьякьнаан гъибикIу кагъзиз жаваб улупнийи. Дидиъ, республикайин бюджетдин кьитвализ дилигну, бицIидариз пулсузди вуйи ипIруб лазим вуйи варитIан цIибди вуйи кьадарнан 22 проценттIан хъапIуз даршлуваликан дибикIнайи. Гьяйифки, дициб жавабну ухьу рази апIурадар, Хъа фукьан вахтназ дициб гьял гъубзруш, пузра шулдар. ВаритIан аьхю гъуллугъ баяр-шубариз 1-2 йис хьайиз ккунду. Гьадму вахтнан бицIидариз ипIрубдин гьякьнаан вуйи кюмек секи адар пуз шулу.
А.Мирзабеговди ич сюгьбатнаъ гъапиганси, гъи Табасаран райондиъ 51 ФАП, духтурвалин 9 амбулатория ва участокдин 2 больница гьяракатнаъ а. Дурариъ, умуми гьисабниинди гъадабгъиш, 190-тIан зина кьялан медицинайин гъуллугъчйир, 22 духтир лихура. Му цифрйириан рябкъюрайиси, А.Мирзабеговдин улихь дийибгънайи ляхнин сяргьят бицIиб дар.
Дугъу гъапнийики, райондиъ айи 51 ФАП-дикан 18 хусуси хуларикк ерлешмиш дапIна, 51 ФАП-дикан анжах 3 ФАП типовой дараматариъ ерлешмиш дапIна, хъа имбудар ФАП-ариз илтIикIнайи жара метлебариз кIури диву дараматар ву. Дурариканна гизафдар лап улихьдин вахтари тикмиш гъапIдар ву. Думу месэлайи райбольницайин вари руководствойик гъалабалугъ кипна. Дурар гьял дапIну ккуни месэлйир ву. Ихь агьалйирра чпиз ужудар шараитар яратмиш апIбаз лайикьлу ву.
Гъулариъ ерлешмиш дапIнайи медицинайин идарйир кьюрдун вахтназ гьязур апIбан месэлайикан улхури, А.Мирзабеговди гъапнийики, дурариз варидиз табиаьтдин газ дизигна. Хъа газ зигбан ляхнар чпин кьувватариинди больницайин кIулин духтир Мирзамягьямад Мягьямедовдин жягьтлувалиинди ва кюмекниинди кIули гъухну.
Аьхю коллективариъ бязи вахтари низам уьбхювалин месэлйир учIруди дийигъну шулу. Шаксузди, гъуларин агьалйирихьан кми-кмиди чпин ФАП-ариъ лихурайи медицинайин работникарилан аьрзар ерхьури шулу. Бязидари аьзарлуйихьна дих гъапIиган даккунди гъягъру дюшюшар, рубар йивуз пулар дисру дюшюшар шулу кIуру. Гьаму терефнаан фициб ляхин гъабхураш ктибтури, А.Мирзабеговди гьамци гъапнийи: «Умуми гьисабназ гъадабгъиш, гъулариъ айи медицинайин идарйирин коллективариъ зегьметнан низам уьбхювал харжийи дар. Хъа камивалар, шаксузди, а. Низам чIур апIру медицинайин работникариз экспертдин комиссияйиз дих апIури шулча. Душваъ, дицистар тянкъид апIури, низам чIур апIбан дережайиз дилигну, административ жаза туври, яни аьлава выплатйирихъ, премйирихъ мягьрум апIури, выговорар мялум апIури шулча.
Гъийин вахтна гъулариъ айи медицинайин идарйирин работникарин ляхниъ асасуб ахю яшнан агьалйирин диспансеризация тешкил апубра ву. Думу программа шубуд йисаз -2013-2015-пи йисариз кIури тартиб дапIна. «Дидин метлеб агьалйирин сагъламвал ахтармиш апIуб, уьзур каш, думу вахтниинди ашкар апIуб ва сагъ апIуб ву. Му ляхниъ агьалйири чпира активвал улупну ккунду, даршиш саб-швнуб ражари медицинайин работник диспансеризацияйиз райбольницайиз гъарах кIури раккнарихъна гъювализ ккилигну ккундар. Диспансеризация бицIидаринна апIурача. Абйир-бабар думу ляхнин метлеблувалин гъавриъ ади ккунду», - гъапнийи А.Мирзабеговди.
Ич гюрюшдин аьхириъ узу А.Мирзабеговдихьан чаз газатдин машариан урхрудариз фу пуз ккундуш, гьерхнийза. Дугъу гьамци гъапнийи: «Асасуб, уьзрин фицдар лишнар ашкар гъахьишра, сарра хулаъ деъну гъузну ккундар, хъа дишлади духтрихьна илтIикIну ккунду, асас вуди сад йис хьайиз вуйи бицIидар, гъагъдиъ айи дишагьлийир ва аьхю яшнан адмийир. Дицистарин уьзрин гьяракат аьхюб, хъасин сагъ апIуз хайлин вахт лазим шулу.
Йиз коллегйирихьнара, асас вуди гъулариъ айи медицинайин идарйириъ лихурайидарихьна, илтIикIуз ккунди азуз. Гьарсар учвухьна илтIикIу кас инсанвалиинди гюрюшмиш апIинай, дурарихъ дикъатнаан хъебехъай, дурариз гъавриъ шлуси кидибтай. Ичв вазифйир, ичв мажбурнамйир дикъатнаан тамам апIури, инсанваликан саб вахтнара кIваълан магьапIанай.
Ва вари агьалйир, гьадму гьисабнаан коллегйирра, ЦIийи 2014-пи йисахъди тебрик ва варидиз мюгькам сагъвал ккун апIураза!»
Сагъламвал уьбхбан ляхниъ жизбивалар адар. Дидин А.Мирзабегов ужуйи гъавриъ а. Мугъаз, мугъан коллективдиз гележегдиъра мюгькам сагъвал ва ляхниъ заан хъуркьувалар ишри.

Аьбдулмажид Рашидов

Категория: "Табасарандин нурар" | Добавил: Admin
Просмотров: 1208 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar