[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: dashkkyar  
Форум » Разделы форума » Культура » Ччвурар мялум дару шаирарин эсерар (Стихотворения неизвестных авторов.)
Ччвурар мялум дару шаирарин эсерар
dashkkyarДата: Суббота, 16.03.2013, 12:57 | Сообщение # 1
Группа: Модераторы
Сообщений: 269
Статус: Оффлайн
ТАБАСАРАН

Лик алдабгъза яв ругариз —
Гюзел йишв ву Табасаран.
Ужуб-харжиб аьгъю касдиз
Гюзел йишв ву Табасаран.

Юкьуб тереф ву яв багълар,
Кюкдин хяр ву яв гъирагъар.
Хуб гъаргъдар ву яв булагъар,
Гюзел йишв ву Табасаран.

Хулар ухшар ву женнетдиз,
Шубар кIуруш жейранариз,
Жилар ву игитар халис,
Гюзел йишв ву Табасаран.

Ватан гъубзнийиз Кюрейиъ,
Дердер гъузнийиз мушвариъ,
Хъуркьди учв чан мурадарихъ,
Гюзел йишв ву Табасаран.

Эсер гъибикIну шаири,
Гьяйбатниин шад гъашири.
Чуру чюллер, дагълар айи
Гюзел йишв ву Табасаран.


ДУШМАН

Йиз му дар йигъ'ин гьич шад махьан, душман.
Аьхир азад шулу замана шулзуз.
Дустагъдин илдандин гъапйир хьуб гъатнан
Йивну дюргъну, чIатна гъягъру йигъ азуз.

Эгер узуз мушваъ гъузруб аьгъюдиш,
Мукьан ляхнар кIул'ин уьргъруб аьгъюдиш,
Вахтниинди юлдшариз хабар тувниш,
Гъачагъ'вал апIру фицдар вахтар айзуз.

Йиз гьялал кIул'ина гьаз гъюр му гьялар?
Терг ишрияв гьярам девлетар, малар.
Ликарихъ хъайи рукьан гъандалар
Дюргъну, душмнин улигь лицру йигъ азуз.


ДАР ДУБХЬНАЗУЗ АКУ ДЮН'Я

Вахтар гъяра вуди дердлу —
Дар дубхьназуз аку дюн'я.
ГьапIза? Вари вузуз кIару —
Дар дубхьназуз аку дюн'я.

Дердер зигбу гъубгу кIваан,
Ифдин сел шула аькьвликан.
Ккуни Ватан дябкъну пашман,
Дар дубхьназуз аку дюн'я.

Зулумкрихъди гъубхган дяви,
Аьзиз жандиз гъабши хатIа.
Дердназ лигрур гъашдар касра.
Дар дубхьназуз аку дюн'я.

Гьякь гъапишра, узу фагъир,
Улар ашра, дапIну бюркъир,
Илдандин юкIв дубхьну сефил —
Дар дубхьназуз аку дюн'я.

Дирбаш ликар гъапIдиз шалакъ.
Дири хилар гъахьну чулакъ.
Дюз пуз кади хъергну гафнахъ,
Дар дубхьназуз аку дюн'я.

Мажбур гъапIган дугъри улхуз,
Гъабши гьякь-гъял вардиз ктухуз.
Гьякьсуз гьюкми гъитну тIиркIуз,
Дар дубхьназуз аку дюн'я.

Дюн'я дубхьна аьлаш-балаш —
Бихъурдар кьацI чIилли лаваш.
Гьялар шули айиз яваш,
Дар дубхьназуз аку дюн'я.

Йишвну, йигъну шулдарзуз нивкI.
Фана дюн'я гьаз ву? Гъи йибкI!
Нагагь..? Гьякълу дустариз бикI —
Дар дубхьназуз аку дюн'я.

Касра адар пуз йиз дерди,
Нагьякь кургъри гъапIзу делу.
КIван дерд ебхь, йиз ватанагъли,
Дар дубхьназуз аку дюн'я.


ТФЕНГИН ГЪАРАВЛИН ЛИШАН ВУЗА

Йипай, дустар, йикIубтIан жара вафа
Айин узуз, гъазаматдиъ айириз?
Йипай айиш мутIан аьхю пис жафа
Бедендих юкIв, кIулиъ аькъюл айириз?

Адар гьава, шулдар нефес хъадабгъуз.
Зулумкарвалихъди девлетлу ву мушв.
Тамарзуза мелзналан гаф алдабхъуз.
Къуша ачри гьарган дибисна йиз ушв!

Нарат кьулин зулсиб нар ву йиз ахин.
МарфакI адар. Чухди бисна дидин йишв.
Леъфин ерин зиин шулу йиз кьюб хил,
Тфенгин гъаравлин лишан вуза йигъ-йишв!

Кьефсиъ айи нахширси аза узу,
КутIубшвну аку дюн'яйикан йиз пай.
Гьякьна-нягьякь дарабгди жаза туву
Гъулан кавхин йикIри, Аллагь, аьхю бай!


КАВХА

КIурча увуз машнаъ вуйиб,
Нягьякьвал ву яв юкIв хъайиб.
Хулаъ ипIуз ягълу кайиб
Дарибшрияв, гьич, я кавха.

Ккадабхъну ккундувуз йиз хал,
Увуз ккабхъур пну бархал.
Яв бахтнан ва уьмрин ахал
ИлтIибкIрияв кьяляхъ, кавха.

Ляхин дарди, ис дапIну юкьв,
ТIапIнава кIван писвалин кьикь,
Хулан кьял'ан саб аьхю йикь
Кам дарибшри яв, я кавха.

Вува гьарган уч'ин хаин,
Алдарич ихтибар ув'ин.
Сумчир дубхьну яв раккниин
Дилигриву гьич, я кавха.


ЗАЛУМ МУЛКИДАР

Инжик духьна гьаз му кьадар
Яв зулмарикк аьжуз халкьар?
Филадизкъан, эй мулкидар,
Гъубзди мициб девран, залум?

Йипа фици шлуб вуш тахил,
Тямягькарди чIюбкьнайи хил?
Дюн'яйиин гъибтрайи шил
Ифи хъайиб вуяв, залум.

Гьар инсандиз а чан тямягь,
Анжагъ дубхьну ккун дугъак ягь.
Филадизкьан яв зулмар аьх
АпIучахъа учу, залум.

Аьгъдарчуз фу гаф вуш гъафун,
Бихъурдарчуз уьл, абцIну фун.
Саб лига ич хулаз дуфун
Язухъ гьялназ уву, залум.

Хлинццар дарш, шулдар тIирхуз,
Руб адарди – палат бирхуз.
Машнаан ич дерди урхуз
Дубхьну ккунду увхьан, залум.

Дубхьна ягъчIвур йис яв тамам —
Тувундарва ляхниз салам.
Гьярам мутму аьхир галлам
АпIуб алабхъурвуз, залум.

Гъябгъюру пну ише яв гаф,
Гьаз апIдарва учуз инсаф?
Му ич зегьмет ва амкIун каф
Гьялал даршул увуз, залум.

Туврадарва учус мажал,
Лихуз гъитри, духьну кьюжал.
Аьхир увуз гъюру аьжал
Хуйинубсиб шиди, залум.

Фукьан аьхюб гъабшишра дагъ,
Кьюркьлин цIиз дар думу саб гъагъ.
Дюн'яйилан юкьуд юкI агъ
Гъабхидива ялгъуз, залум.

Гьаз адайкIан рягьим яв кIваз,
Деебтури гьарган аяз.
Дициб чIуру фикир даяз
Аьхир бала шулвуз, залум.

Хушди шулу му яв кефи,
УчIвубхури нежбрин ифи.
Девлет, увуз мици гъафи,
Сели гъабхру вахт гъюр, залум.

ТIурфан гъубгъиш, улдубчIвур нир.
За шул учIвру гъабши хамир.
СатIи духьну касиб-фагъир,
Яв кIул убччвру йигъ гъюр, залум.


КАСИБВАЛ

Даршиш инсан гьарган уягъ,
Уьбхюз шулдар кIул саб саягъ.
Читин йигъаз чвекьан даягъ,
Шуз гъитдарва, эй касибвал.

Убгуз хъюбгъиш хал, кабхъну цIа,
Кюмек шулдар увуз сарра.
Лиж дубгу малси авара
АпIурва инсан, касибвал.

Зегьмет дарди, даршулки уьл,
Нирар дарфиш, абцIурдар гьюл.
Гъизил гъабшиш, абцIну саб чюл,
Пай кадар увуз, касибвал.

Халкь уч даршиш, шулдар базар,
ГъютIрахьмик шул, шаксуз, зазар.
Жандикан юкIв гьарган бизар
ДапIну шулва, эй, касибвал!

Ебццуру, къур хьибган, булагъ,
Дюзур духьну ккунду уртагъ.
Гъарган кьял'ин аьхю саб гъагъ
Илипнава ич, касибвал.

Диф улубчIвган, ригъ шул мучIу,
Дарибшри хил му ихь учIу.
Халкьарихьна ис ва пучIу
АпIурава инсан, касибвал.

Гьякь сеъ дубхьну ккун гьанавар,
Душман ву мал ва жанавар.
Алабхьуз гьич цIийи шалвар
Гъитдарва узуз, касибвал.

Бахт либцуру чан кьяляхъди,
ЧIилли палат ебццур ухди.
Дявдиъ ади му увухъди
Швнуд йис ву ич, касибвал.

КIаруб мубччан, шулдар лизи,
Даришри гьич кIул'ин кьази.
Сабанкьан ич юкIв шуз рази
Гъитдарваки гьич, касибвал.

Маниб шулинхъа гьич йифун?
Гаш гъабшиган, рябкъдар гъафун.
ИчIиди гьарган му ич фун
Гъибтрава залум, касибвал.

Эй, инсан, дубгъ гьарсабдин гьял,
Лиг фу ляхнихъ хъаш яв мягьял,
Залумрилан алдабгъну хъял,
УтIубккурахьа му касибвал.


ГЬЯКЬ – АЬДАЛАТ АДРУ ДЮН'Я ГЪЯБКЪЮНЗУЗ

Эй агьлар, гьякьсуз замана гъябкъюнзуз,
Думу дябкъну, гъамлу аьзар тувунзуз.
Шли гъахну халкь мициб зулум улубкьуз?
Гьякь-аьдалат адру дюн'я гъябкъюнзуз.
Мягьрумваликк ккуржна дурар зиъланди
Гьякь-аьдалат адру гьаму заманайи.
Аьхир думу тIубкIиди тюнт сиркайи,
Гьякь-аьдалат ккуни касар гъяркъюнзуз.
Швнур аьжуз зулмихьан уьрхюз шулу,
Швнур фагъир мураднахъ хъауз шулу,
Швнур бай-риш аьжалихьан уьрхюз шулу,
Гьякь-аьдалат ухьгьан гъабшиш, дид'ин дивуз.


АДРУ ВАХТНА ГЬЯКЬ – АЬДАЛАТ ПАЙ КАЙИ

Шлиз миннатчи хьуза, шлихъди гъягъюза,
Шлиз кюмекназ узухьна гъири пуза,
Шлин раккник умуд кади узу кучза —
Адру вахтна гьякь-аьдалат пай кайи?

Ич дерднан дарман фуж ву му, наана,
Шли кIуру, учу шлиз дерди апIуча?
Жиз кайи улдубду пеъси духьнача,
Адру вахтна гьякь-аьдалат пай кайи.

Чара имдар, сабрин чукка абцIну а,
Гъи-закур тIубкIуз думу лап кябгъюн а,
Гъул-хал, хизан, бай-риш авара духьна,
Адру вахтна гьякь-аьдалат пай кайи.

Сад йигъ дуфну хъубкьну ккундий ихь раккнихъ,
ТIурфандиси, аьдалатсузвал гьапIру улихь,
Уягъ дапIну аьлам вари дагъларин ихь,
Гьякь-аьдалат бина шлу вахтар дуфну.


ФАГЬУМ АПIИН, ЛИГ ЖВУВУ

Убцру гъвандик хил кубкIикан, апIур бяхъ.
Пис ният айири хъюхъ цабхур, хъубухъ.
Дустраз уж̕ вал даккнир шул хъахъну кьяляхъ.
Гьамци дарш йип, фагьум апIин, лиг жвуву.

КучIлин-кIуркIрин эсер ибак кубкIиган,
Русвагь шулу, гукIни шулу гьар инсан.
Муртатлин кIваъ шулу хиял лап яман.
Гьамци дарш йип, фагьум апIин, лиг жвуву.

Зегьмет зигну, нази-ниъмат гъапIишра,
Саваб бадали гъядна булагъ гъибтIишра,
Завар-жилар касибри чав кчIягъишра,
Гьюрмат адар, фагьум апIин, лиг жвуву.

Кьур̕ ан дипну, хъюгъру урхуз фарс, аьраб.
Дидкан уьмриз даршулав гьич саб сабаб.
Аьгъю йибхь, фагъир, уву даршлуб арбаб -
Гьамци дарш йип, фагьум апIин, лиг жвуву.


МАЛЛАЙИЗ

АпIри халкьдин улариъ кум,
ХъапIрава яв мурдал гьюкум.
Я хяр дубшвну, я дубзну тум,
Зигурдарва зугьмет, малла.

Ич амкIкан тухъ шулдарва зат,
Гъадабгъишра учуз кьисмат
Гьаз гъабхьидхъа учуз кьисмат
ЙикIайизкьан зиллет, малла?

КIаж апIуруш, ккундувуз пеъ,
Йисан кIулиъ - ушварин сеъ.
Алдабхъуб бес в уму ич леъ,
Ул абццуз тув мюгьлет, малла.

Зулумкриз ву кIури ригъ, акв,—
Уьзур кивда ич аьжуз кIвак.
Дици гъапIу мал-девлетнак
Дарибшрияв беркет, малла.

Зигурашра зегьмет, учуз
Гьаз адархъа девлет, малла?
Бес ву апIуб чу алдатмиш,
Дург йихь ич рякъяр̕ ан, малла!

Учуз бахтлу уьмур гъабхьиш,—
Гьаз гьярам хай шулу учвуз,—
Учу дапIну уьлихъ аьжуз,
Ккундарчуз ичв женнет, малла.


ЭЙ, ИНСАН

Дюн̕ я зурба ву, эй, инсан!
Адар дуфну гъушдарин сан.
Дигиш̕ валар шулаш фукьан
Рякъюрахьуз гьар йисан.

Адар дюн̕ яйиъ чIур даршлуб,
Жигьиликан кьаби даршлуб,
Гьарган айи гьялнаъ гъубзруб —
Фикирназ гъадабгъ, эй, инсан!

Дюн̕ я вухьуз гьарган ширин,
Аба-баб ву гьардиз масан.
Девлет ашра, ухьуз фургьан,
Гьюрмат ву варитIан заан.

Гъюруганси лепе нирин,
Шула яв тепе девлетдин.
Кьадар адар яв тямягьдин,
Тямягькарвал гьаз ву, инсан?

Аьгъю дапIну гъунши-мирас,
Дуст-дугъривал бис кIваан кIваз.
Гъубзруб ухьуз вахтназ
Хатир-гьюрмат ву, эй, инсан!

Аьгъю дапIну, жигьил-кьабир,
Гьиспи дарди бегна амир,
Ккун дапIну инсандин хаир,
Яшамиш йихь, эй, инсан!

Хъашра увухъ гизаф девлет,
Фукьан вушра яв гьяракат,
МапIангьа фурс, наз уву зат,
Дарш гьюрматсуз шалва, инсан!

Дюзмиш апIин гьюрматнан дагъ.
Ккабалг вуз гележегдин багъ.
Гьарган шулвуз думу даягъ.
Фикир апIин уву, инсан!

Мидисан жвув дусттIан заан.
Уьбх яв намус дикъатнаан.
Дуствал бис ву дериндиан.
Баракаллагь шулвуз, инсан!

Ахьуз абйирин мисалар —
Бегьер али гьарин цирклар.
Фукьан ашра хлиъ гьунар,
Абур дюбхну ккун, эй, инсан!

Аьгъю дапIну ккун гьарури
Бала хруб яман мучIмучIри.
Аьйиб апIур, лиг, эллери —
Лагълагъчивал дип ву, инсан!

Метлебнахъна хъуркьрайири
Аьдат ву чан кIул забгури.
Аьхю кIарчар али кьунси
Махьан уву, лиг, эй, инсан!

Заълан гъяни гафар кIури,
КIваъ пис ниятар дисури,
Жинди дустар масу туври,
Хай шлуб дар увуз, эй, инсан!

Зав̕ ан убгъуб, ригъар апIуб,
Инсан халкь хьуб, куйфайкум хьуб
Сарихьанра дар дебккуз шлуб.
Гьюрмат ву гъубзруб, эй, инсан!


ЭЙ ИНСАН

«Узу» кIури гизаф гафар гьа мапIан.
Узувал инсандин нефсназ хай даршул.
Зегьмет зигну артухъ зегьмет уч мапIан!
Ахир думу душмнин халиъ абхъну шул.

Аькьюллур вуш, хилиз гъадабъ савадан.
Шубуб кафан гъабхуру гьам фанадан.
Адаурву увуз айи гъалай̕ ан,
Кючмиш шалва зиндандиан, эй, инсан!

Нашди Абубакар, Уьсман, Уьмар?
Нашди Эседуллагь, Аьли юл Гьяйдар?
Нашди Лукьман, нашди Садду Искендер?
Гъузундарки мурарикан, эй, инсан!

Гъебхьундарнуз Рустам-Заликан хабрар,
Аьламдин гьяким Сулеймникан хабрар?
Фяряуьн гъаши Намруддикан хабрар?
Удузу нивгъаркан гьюл шул, эй, инсан!

Хайлийикан 8 мудубган вара фурсат.
Гьякь ву: гьар нефесди дадмиш апIур мевт.
Гьарсар касди убгъиди дидкан шербет.
Гъахиди думу ялгъуз халват, инсан!

Мункар-накир душваъ хьиди гьа ашкар.
Диндирмиш апIиди уву, хабардар.
Уву шалва гьар суалназ жавабдар,
Уьтмиш гъапIиш, уву шейтIни, эй, инсан!

Кюмек даршул, аба, баб, бажи гъардаш.
Накьвдиъ даршул юлдаш, гьам гъавум-гъардаш.
Келимайин шагьадат даршиш юлдаш,
Фу жаваб тувдива аллагьдиз, инсан?

Фу гьял гъюру думу йигъан кIул̕ инна?
Ирфуз гъидигьа мизандин улигьна.
Аьмалдиз дафтарра тувну хилизна,
Минди-тинди ликри шалва, эй, инсан!

Сариз сарин гьялнакан хабар даршул.
БитIар, аькьрабар гьади гъалмагъал шул.
Душваъ ахир вуйи муддат гьярат шул.
Бегьем ялгъуз шулва душваъ, эй, инсан!

Ярхла ккунду уву аьсивалигьан.
Ада гъапIундарва ферзиви гъулкан.
Ихтият гъапIундарва гьярамдигьан.
Ахир жаваб апIур инсандин, эй, инсан!

Эгер даршиш уву душваъ гьам Сяид,
Мягьшардин шяфааьтдиан лап баид,
Гьарай апIур жегьеннем гьадгъан Музид.
Аллагь кюмек ишри инсандиз, инсан!

Дюн̕ я саб мутму дар, мапIан мюгьюббат.
ТIавус кIуру шейъси милицан зигьнет.
Ахир аьжуз духьну зигарва зиллет.
Увуз убгъурвуз, ав, асланси, инсан!

Дюн̕ ккун апIуб хитIарин буш кум ву.
Диргьиди уьлфет бисур зи инсан ву.
Мумин касарин гьаму лап зиндан ву.
Тербияйин бадал гъафну, эй, инсан!

Дюн̕ яйиз гьижрат дапIну, гъягъидива.
Ярхи вуйи рякъюъ уву учIвдива.
Гьязурал дарш, думу рякъкан гьапIдива?
Гизаф яман гьялар гъюр̕ ин, эй, инсан!

Гьярасатдиз вари шей̕ ар жям шулу.
Инсанар вари душваъ гьяйран шулу.
Мумин касар левидайикк шул дахъну.
Фу гьял шулу мумин даршиш, эй, инсан!

Душваъ Аллагь кьази дуфну диван апIур.
Гьич сар касдиз душваъ зулум дарапIур.
Аьмлариз гюре душваъ жаза тувур.
Гьяя хьибдур Аллагьдигьан, эй, инсан!

Буйругъ апIур сиратдилан улдучIвуз,
Урхьури жегьеннемарилан гъягъюз.
Ликар ккутIурччвури гъягъюз зат даршиш,
Фу гьял шулу душваъ нур дарш, эй, инсан!

Шубуд агъзур йисандин думу рякъ ву,
Агъзур йис дугъаз, агъзур йис авазлу.
Агъзур йис ханаддин, хъугъ гьа, аниш ву,
ЧIатан гъюри, туртIан дярхюри, эй, инсан!

Душваъ фар̕ яд сар Аллагьдиз апIури,
Жегьеннемдикан урхал тIалаб апIури,
Мумин касар шул шей̕ арси тIирхури,
Хабар яв гьялнакан дару, эй, инсан!

Бахтавар ву душвкан чан пан гъадабгъур!
Женнетул фирдоуси сикин гъушур.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гьябибулла Мустафа гъунши, эй инсан!

Фу кьадар гъафил вува, Аьбдуллагь,
Гъияматдин агьвалатарин валлагь?!
Гъвандиз духьнава увурдака биллагь.
ГъаркI духьну багъри ис̕ яна эй, инсан!

Яв гьял фициб хьибдикIана ахират,
Кюмек даршиш эвлия мешаихрат,
Даршиш увуз пайгъамбардин шафааьт,
Адил̕ ял гьюкмиз мютIюгъ шулу, эй, инсан!

Ич юкIвар̕ ин улубз мюгьюббат, Аллагь!
Салават пайгъамбариз Расулуллагь!
Абубакар, Уьмар, Уьсман, Эседуллагь,
Аль-Асхаб ва аль-Аьбасин, эй, инсан!

Му гафар гъапIну алчагъ вуй нефснагьан.
Табигъ машан, дапIну нефс, гьвадигьан.
Увузра насигьят ибшри гъардшигьан.
Муминариз дуаь апIин, эй, инсан!

Му тясниф гъапIну мубарак вуй вазлиъ,
Шафааьтдин сагьиб дугъмиш аввалдиъ.
Агъзурна шубудваржна сумчIурна шубурдиъ
Ихванаркан тезкират увуз, эй, инсан!


АЬЖАЛ

Эй, зегьриман, «аьзраил»,
Фу бала дубхьну ава!
Гъидритри уч̕ ин зат ил,
Учуз душман дубхьнава.

Гьисаб апIдара жигьил,
Кьабир, вахтар вуш, я дарш.
Алдабгъударва гьич хил,
АпIуруваки шабаш.

Гьяйиф шулдарвуз инсан.
Лап нягьяк душман вува.
Адар яв гьяк, я диван,
Писвализ гьякь дуст вува.

Гьелбет, йикIуб хъайиб ву,
Гъитдара гьич сар кас ву.
ГъачIир лап архаин ву,
Кар апIурва чве-мирас.

Дугъан хулаъ бицIир а,
Дурарин лап язухъ ву.
Думу ккуни сар кас а,
Дюн̕ я дугъаз мучIу ву.

Йитимар шулу аьжуз,
Чпихъ баб хъутру шюхъярси.
Варишваъ дурар аьжуз,
Ликрикк ккайи кьуршарси.

Сар кас дукIну, хъа имбу
Дустар, багагьлуйирин
ЮкIв дабгъну, пуч апIру,
Нивгъ шулу улариин.

Эгер думу жигьил вуш,
Дугъаз ккуни риш айхьиб,
Вари дюн̕ я фици вуш,
Дугъан бахтнак миж кайхьиб.

Сарин терефнаъ укIар,
КIажар чру чIиви шулу,
Хъимиди дурарихъра улар,
Дурарихьан ярхла шулу.

Белки дугъан дюн̕ яйихъ
Ул хъмишул ккунивалин?
Белки дугъан чан хулахъ
Ул хъмишул жигьилвалин?

Фу зурба зулум дарин
Му дюн̕ яйилан гъягъюб!
Гюзгюсиб нур заварин
Гьяйбат улариккан дубгуб?

Садар а саб терефнаъ,
Ккунирихъди лицури.
ЧIивидар шулу кефнаъ,
ГъачIир – ругдикк утIури.

Йивур садари гья-гья:
Аьлхъюбна шадвал шулу.
Ишуб-гьарай хулаъ абхъну,
Тмунуриз хажалат шулу…


БЕЙНАЗАР

Улариз дярябкъру зиян,
Яман уьзур ву бейназар!
Набататар, инсан, гьяйван
Жандигьан апIру, бейназар!

Аьгъдар дидиз кьабир, жигьил,
Варидарин бисуру ил.
Сагъу инсан лик̕ ан-кIул̕ ан
Ерццру уьзур ву бейназар.

Гизафси кубчIвру шубарик,
ЦIару улар айидарик,
Иллагьки наз кайидарик
КубкIру уьзур ву бейназар!


«Диндин асулар шубуб - Иман, Ислам, Суннат ву»
 
таваспар07Дата: Среда, 16.04.2014, 14:08 | Сообщение # 2
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Оффлайн
Запомнят рыцари чужого стана,
не внимая на всю месть,
что значить дети Табасарана,
несущие смерть.
 
Форум » Разделы форума » Культура » Ччвурар мялум дару шаирарин эсерар (Стихотворения неизвестных авторов.)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: