Главная » Файлы » "Табасарандин нурар" [ Добавить материал ]

Гележегдин гужли марцар
26.01.2013, 22:47

Гъи Табасаран райондиъ спортдин хьуб мектебди ляхин апIура: МКУДЮСШ №1 (директор А.Исрафилов), МКУДЮСШ №2 (ригъ гьудубчIвру уьлкйирин жюрейин спортдин кичIихбарин мектеб, директор Уь.Уьмаров), МКУДЮСШ №3 (волейболин мектеб, директор Я.Шамхалов), МКУДЮСШ №4 (юкьяр дисбан жюрейин спортдин кичIихбарин мектеб, директор С.Шябанов) ва Гь.Гьямидовдин ччвурнахъ хъайи спортдин мектеб (директор Т.Шихмягьямедов).
Му мектебарикан гьарсабдиз къанундин тIалабариз жаваб тувру ихтияраринна къайдйирин кагъзар, лицензйир а. Дурар налогарин идарайиъ гьисабназ гъадагъна. Спортдин мектебарин кIулиъ айидари гьар йисан эвелиъ гизаф инсанари иштираквал апIру спортдин серенжемарин йисандин план дюзмиш, хъа тренерари думу пландиинди гьар йигъандин ляхин тешкил апIуру.
Мектебариъ гъабхурайи ляхин ва гъазанмиш апIурайи хъуркьувалар улихьдин йисарин ляхнихъди ва хъуркьуваларихъди тевиш, аьхю фаркьвал рябкъюра. Мисалназ, улихьдин йисари Табасаран райондин спортсменариз гизаф читинвалар алахьурайи ва дурарихьан спортдин талитариъ заан хъуркьувалар гъазанмиш апIуз шуладайи. Хъа гъи Табасаран райондин агьалйирихьан чпин спортсменарин хъуркьувалариинди дамагъ апIуз шулу. Фицики дурари, неинки райондин, республикайин дережайиъ, хъа гьацира уьлкейин ва вари халкьарин арайиъ гъягъру талитариъ иштирак шули, пешкешнан йишвар гъазанмиш апIура.
Ихь спортсменар чпи гъазанмиш гъапIу хъуркьуваларихъди тебрик апIури, дюн,яйин жюрбежюр уьлкйириъ кIули гъягъру спортдин талитарин аьхириъ дурарин гьюрматназ Урусатдин Гимн уйнамиш апIура. Му дамагъ апIуз шлу гьякьикьат даринхъа? 
Гъи Табасаран райондин спортдин мектебариъ тербия гъадабгъу йирхьур спортсмен «дюн,яйин чемпион» ва спортдин швнуб-саб жюрейиан пишекарвалин устадвалин заан дережа тасдикь апIру «Варихалкьарин классдин спортдин мастер» заан ччвурназ, хъа къар спортсмен «Урусатдин спортдин мастер» ччвурназ лайикьлу гъахьну. Табасаран миллетдин саб жерге вакилар (Табасаран райондин спортдин мектебарин выпускникар) Урусатдин ва Европайин чемпионвализ, хъа 40-тIан артухъ спортсменар «РД-йин чемпион» ччвурназ лайикьлу гъахьну. 
Табасаран райондин спортсменарин хъуркьуваларикан кьатI,иди улхури, хайлин маракьлу мялуматар тувуз шулу. Мисалназ гъадагъухьа Табасаран райондин Цалак гъулан агьали, райондин 2-пи нумрайин спортдин мектебдин выпускник Мягьямедрасул Гьяшимов. Дзюдо жюрейин кичIихбариан дугъу аьхю хъуркьувалар гъазанмиш апIура. Думу, Дагъустандин, ЮФО-йин, Урусатдин дережайиъ гъушу талитариъ гъалиб хьпаз лигну, гъизилин медаларин сагьиб гъахьну, Европайин ва дюн,яйин чемпионатариъ пешкешнан йишвар гъазанмиш гъапIну. Гьаци, 2012-пи йисан кIули гъубшу Европайин чемпионатдиъ сабпи пешкешнан йишв дибисну, думу гъизилин медалин сагьиб гъахьну. Мягьямедрасулиз айи мумкинвалар гъяркъган, Белоруссияйин дзюдойин пишекрари дугъахъди, чпин сборный командайин дахилнаъди Олимпиадайиъ иштирак хьпан бадали, йикьрар гъийитIну. Гьамус М.Гьяшимовди Белоруссияйин Минск шагьриъ заан устадвалин спортдин мектебарикан сабдиъ дзюдойиан чан устадвалин дережа за апIура.    
Табасаран райондин 4-пи нумрайин спортдин мектебдин выпускник, Гурихъ гъулан агьали Ариф Мирзаев 2012-пи йисан спортдин греко-римский жюрейиинди юкьяр дисбаан Урусатдин чемпион, хъа спортдин думу жюрейиан Азербайжандин меркез Баку шагьриъ кIули гъубшу дюн,яйин чемпионатдиъ арсран медалин сагьиб гъахьну. Гьамус жигьил спортсменди, Москвайиъ спортдин институтдиъ урхури, Иван Ярыгиндин ччвурнахъ хъайи спорткомплексдиъ чан устадвалин дережа за апIура. 
Табасаран райондин спортдин мектебарин хъуркьуваларикан улхури, сабсана маракьлу мялумат тувуз ккундузуз. Улихьдин йисари шубар кичIихбан талитариъ иштирак хьувал ухьухь аьдатнаъ адайи. Табасаран райондин Дарвагъ гъулаъ ерлешмиш дубхьнайи Гь.Гьямидовдин ччвурнахъ хъайи спортдин мектебдин филиалиъ хьур риш (Р.Султанягьмедова, З.Къараева, Н.Герейханова, Ч.Мев-лютова, С.Хидирова) юкьяр дисбан жюрейин спортдиин машгъул духьна. Думу живан шубари спортдиъ умудлу гамар алдагъура ва хъуркьувалар гъазанмиш апIура.
2010-2012-пи йисари дурар спортдин юкьяр дисбан жюрейиан кIули гъуху талитариъ (чпин яшнан ва гъагънан категорйириъ) РД-йин, СКФО-йин ва ЮФО-йин чемпионар гъахьну. 
Думу шубарин спортдин устадвал гележегдиъра артмиш апIбан бадали, райондин кIулиъ айидари Санкт-Петербургдин юкьяр дисбан спортдин федерацияйин кIулиъ айидарихъди йикьрар йитIбан гьякьнаан ляхин гъабхура. Къайд апIуб лазим вуки, думу шубарин тренер Кавказ Мадаев 2010-пи йисан РД-йин ужурсир тренер вуди гьисаб гъапIну. Думу тренери спортдин юкьяр дисбан жюрейиан гьязур гъапIу спортсменар заан устадвал айидар шулу.
Табасаран райондин 3-пи нумрайин спортдин мектеб волейбол уйнамиш апIру спортсменар гьязур апIбиин машгъул дубхьна. Думу мектебдин директор Я.Шамхалов РД-йин лайикьлу тренер ву. Дугъан регьберваликкди тешкил гъапIу Табасаран райондин «Нур» команда кьюб ражну РД-йин чемпион гъабхьну. 2008-пи, 2010-пи йисари РФ-йин талитариъ пешкешнан йишвар гъазанмиш гъапIну. 2012-пи йисан Табасаран райондин сборный команда Урусатдин чемпионатдиъ Дагъустандин сборный командаси иштирак гъабхьну. Думу талитариъ 1-пи йишв гъибису ихь команда Урусатдин чемпионвалин ччвурназ лайикьлу гъабхьну. 
2010-пи йислан мина урус шашкйириан республикайин чемпионат Табасаран райондин Хючна гъулаъ кIули гъябгъюра. Шашкйириан РД-йин талитариъ Табасаран райондин командайи миржиб ражну 1-пи йишв гъазанмиш гъапIну. Думу командайин капитан И.Исмяилов вари халкьарин шашкйирин федерацияйин спортдин мастер ву. Шашкйир уйнамиш апIбаан мициб заан ччвур айи жара спортсмен адар. «Табасаран район» МР-йин глава Н.Шихмягьямедов РД-йин шашкйирин федерацияйин президент ву. Дугъу шашкйир уйнамиш апIбаз ва райондиъ спортдин вари жюрйир артмиш апIбаз аьхю фикир тувра. 
Табасаран райондиъ физкультура ва спорт артмиш апIувализ ужудар мумкинвалар а. Вари мектебариъ спортдин майднар, гизаф мектебариъ спортдин залар а. 
2012-пи йисан Табасаран райондин администрацияйи гъуларин поселенйирин типовой къайдайиинди тикмиш дапIнайи спортдин урчIвуб майдандиз инвентарь тувну. Му ляхни, гьелбетда, баяр-шубар спортдиин машгъул хьуз айи мумкинвалар артухъ гъапIну.
Кьалухъ Мирзайин ччвурнахъ хъайи спорткомплексдиъ мани апIру гъурулуш адрувализ лигну, душваъ кьюрдну талитарихьна гьязур хьпан ляхин гъабхуз шуладар. Райондиъ гьяракатнаъ айи вари спортдин мектебариъ лазим вуйи инвентарь гьубкIну адар. Му камивалар арайиан адагъбан гьякьнаан райондин глава Н.Шихмягьямедовди уьлчйир кьабул апIура.

Аьбдулвагьаб Аьбдулов,
«Табасаран район» МР-йин администрацияйин главайин сарпи
заместитель

Категория: "Табасарандин нурар" | Добавил: Admin
Просмотров: 950 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar